Mgr. VĚRA CHMELAŘOVÁ

Od září 2007 je sbormistrem tohoto sboru.

 

 

Věra Chmelařová vystudovala obor hudební výchova a sólový zpěv

na Univerzitě Hradec Králové. Do ZUŠ Kolín nastoupila v září 

roku 2007, kde učí sborový a sólový zpěv, hudební nauku.     

 

Koníčky: hudba (zpěv, hra na klávesy a příčnou flétnu), zvířata, četba,

                 plavání, cestování